Ostrosłupy
1. Ostrosłupem nazywamy wielościan, którego jedna ściana (podstawa) jest dowolnym wielokątem,
 a pozostałe ściany są trójkątami o jednym boku wspólnym z podstawą.
2. Tak wygląda rzut ostrosłupa- ukazuje on nazewnictwo, co do poszczególnych części ostrosłupa
Wysokością ostrosłupa nazywamy odcinek prostopadły
poprowadzony z wierzchołka ostrosłupa do płaszczyzny podstawy.
Ze względu na kształty podstawy wyróżniamy ostrosłupy: 
trójkątne, czworokątne, pięciokątne itd.
3. Ostrosłup nazywamy foremnym (prawidłowym), jeżeli jego podstawą jest wielokąt foremny,
 a spodek wysokości leży w środku koła opoisanego na podstawie
Rodzaje ostrosłupów prawidłowych
Czworościan foremny
Czworościanem foremnym nazywamy ostrosłup prawidłowy trójkątny, którego wszystkie 
ściany są trójkątami równobocznymi.
H - wysokość ostrosłupa,
h - wysokość ściany bocznej,
|AB| = hp - wysokość podstawy, gdzie
|AS| = 2/3 |AB| oraz |BS| = 1/3 |AB| 
α - kąt nachylenia krawędzi bocznej do podstawy,
β - kąt nachylenia ściany bocznej do podstawy,
δ - kąt między krawędzią boczną i wysokością ostrosłupa,
S - spodek wysokości ostrosłupa.
Wzór na objętość:
 V= 1/3 Pp * H
Wzór na pole powierzchni całkowitej:
              Pc = Pp + Pb
    Pc = 4 ·
Pc =
Ostrosłup prawidłowy trójkątny
Ostrosłupem prawidłowym trójkątnym nazywamy ostrosłup, którego podstawą jest trójkąt równoboczny,
 a ściany boczne są przystającymi trójkątami równoramiennymi.
H - wysokość ostrosłupa (WS),
h - wysokość ściany bocznej(WB),
|AB| = hp - wysokość podstawy, gdzie
|AS| = 2/3 |AB| oraz |BS| = 1/3 |AB|
α - kąt nachylenia krawędzi bocznej do podstawy,
β - kąt nachylenia ściany bocznej do podstawy,
δ - kąt między krawędzią boczną i wysokością ostrosłupa,
S - spodek wysokości ostrosłupa.
Ostrosłup prawidłowy czworokątny
Ostrosłupem prawidłowym czworokątnym nazywamy ostrosłup, którego podstawą jest kwadrat, 
a ściany boczne są przystającymi trójkątami równoramiennymi.
H - wysokość ostrosłupa (WS),
h - wysokość ściany bocznej(WB),
c = |AC| - przekątna podstawy, gdzie
|AS| = 1/2 c
|BS| = 1/2 a
α - kąt nachylenia krawędzi bocznej do podstawy,
β - kąt nachylenia ściany bocznej do podstawy,
δ - kąt między krawędzią boczną i wysokością ostrosłupa,
S - spodek wysokości ostrosłupa.
Strona o gimnazjum
Galeria o Il Capitano
Prezentacja o Il Capitano